منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی, منابع ازمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی, منابع ازمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی,منابع ازمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی,منابع آزمون ارشد وزارت بهداشت,منابع کارشناسی ارشد علوم پزشکی,منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت,منابع آزمون دکتری علوم پزشکی,منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی,منابع آزمون دکتری علوم پایه, منابع آزمون دکترا علوم پزشکی,منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پایه,منابع آزمون دکتری وزرات بهداشت,منابع ازمون ارشد علوم پایه,
طبقه بندی موضوعی

کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)معرفی رشته:

زیست فناوری یا بیوتکنولوژی به زبان ساده یعنی تولید کالا و خدمات با روشهای علمی و فنی و با کمک عوامل بیولوژیک. تعریف دقیقتر این رشته عبارت است از کاربرد روشهای علمی و فنی در تبدیل بعضی مواد به کمک عوامل بیولوژیک (میکروارگانیسمها، یاخته‌های گیاهی و جانوری و آنزیمها و... ) برای تولید کالا و خدمات در صنایع مختلف به ویژه کشاورزی، صنایع غذایی، دارویی و پزشکی.


کاربرد زیست فناوری در زمینه علوم پزشکی و دارویی، موضوعات بسیار گسترده‌ای مانند ابداع روش‌های کاملاً جدید برای "تشخیص مولکولی مکانیسم‌های بیماری‌زایی و گشایش سرفصل جدیدی به نام پزشکی مولکولی"، "امکان تشخیص پیش از تولد بیماری‌ها و پس از آن"، "ژن‌‌درمانی و کنار گذاشتن (نسبی) برخورد معلولی با بیمار و بیماری"، "تولید داروها و واکسن‌های نوترکیب و جدید"، "ساخت کیت‌های تشخیصی"، "ایجاد میکروارگانیسم‌های دستکاری شده برای کاربردهای خاص"، "تولید پادتن‌های تک‌دودمانی (منوکلونال)" و غیره را در بر می‌گیرد. 


به عنوان مثال دانش آموختگان رشته زیست فناوری پزشکی ( بیوتکنولوژی پزشکی ) قادر خواهند بود به طراحی و تولید واکسن های نوین زیستی، کیت های تشخیصی، آنتی بادی های نوترکیب به منظور درمان و مطالعات سرطان اقدام نمایند.


در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال شغل و استخدام هستند. اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته ارشد زیست فناوری پزشکی، معرفی رشته های دکترای زیست فناوری پزشکی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی مشاغل و بازارکار این رشته ارایه می شود.
رشته های کارشناسی مجاز برای ورود به این رشته بر اساس دفترچه کنکور ارشد 95 عبارتند از:


کلیه کارشناسی های علوم پزشکی، کارشناسی زیست شناسی همه گرایشها، بیوتکنولوژی، مهندسی زیست فناوری کشاورزی، علوم آزمایشگاهی، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، علوم تجربی، دکترای عمومی پزشکی، داروسازی و دامپزشکی، کارشناسی و کارشناسی ارشد (داروسازی خارج از کشور)برنامه درسی (سر فصل) ارشد زیست فناوری پزشکی و تعداد واحدها : (بر اساس سر فصل دروس دانشگاه علوم پزشکی تهران)


تعداد کل واحدها : 32 واحد


 منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکیارشد وزارت بهداشت 96 زیست فناوری پزشکی , 

ارشد وزارت بهداشت زیست فناوری پزشکی 96,

منابع ارشد رشته های ارشد زیست فناوری پزشکی , 

رشته های کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی , 

منابع ارشد ازاد زیست فناوری پزشکی , 

منابع ارشد وزارت بهداشت زیست فناوری پزشکی , 

منابع ارشد زیست فناوری پزشکی , 

منابع ارشد 96 زیست فناوری پزشکی ,

ثبت نام ارشد زیست فناوری پزشکی ,

ثبت نام ارشد ازاد زیست فناوری پزشکی , 

ثبت نام ارشد وزارت بهداشت زیست فناوری پزشکی , تاریخ ثبت نام ارشد زیست فناوری پزشکی ,

تاریخ ثبت نام کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی , 

نحوه ثبت نام ارشد زیست فناوری پزشکی , 

نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی , 

تاریخ زمان ثبت نام ارشد ازاد زیست فناوری پزشکی , 

تاریخ زمان ارشد وزارت بهداشت زیست فناوری پزشکی , 

زمان نحوه ثبت نام ارشد ازاد زیست فناوری پزشکی , 

زمان چگونگی ارشد ازاد زیست فناوری پزشکی , 

تاریخ نحوه ثبت نام ارشد 96 ازاد زیست فناوری پزشکی , 

تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 زیست فناوری پزشکی , 

چگونگی ثبت نام ازمون ارشد 96 زیست فناوری پزشکی , 

نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 زیست فناوری پزشکی , 

ثبت نام ارشد وزارت بهداشت زیست فناوری پزشکی , 

تاریخ ثبت نام ارشد وزارت بهداشت زیست فناوری پزشکی , 

تاریخ زمان نحوه ثبت نام ارشد وزارت بهداشت زیست فناوری پزشکی , 

زمان چگونگی ثبت نام ارشد وزارت بهداشت زیست فناوری پزشکی , 

ارشد وزارت بهداشت96 زیست فناوری پزشکی , 


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۷/۱۸
منابع آزمون علوم پزشکی منابع آزمون وزارت بهداشت

ارشد وزارت بهداشت 96 زیست فناوری پزشکی

ارشد وزارت بهداشت زیست فناوری پزشکی 96

ارشد وزارت بهداشت96 زیست فناوری پزشکی

بازار کار ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

بیوتکنولوژی پزشکی چیست

تاریخ ثبت نام ارشد زیست فناوری پزشکی

تاریخ ثبت نام ارشد وزارت بهداشت زیست فناوری پزشکی

تاریخ ثبت نام کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی

تاریخ زمان ارشد وزارت بهداشت زیست فناوری پزشکی

تاریخ زمان ثبت نام ارشد ازاد زیست فناوری پزشکی

تاریخ زمان نحوه ثبت نام ارشد وزارت بهداشت زیست فناوری پزشکی

تاریخ نحوه ثبت نام ارشد 96 ازاد زیست فناوری پزشکی

تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 زیست فناوری پزشکی

ثبت نام ارشد ازاد زیست فناوری پزشکی

ثبت نام ارشد زیست فناوری پزشکی

ثبت نام ارشد وزارت بهداشت زیست فناوری پزشکی

دروس ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

دکتری بیوتکنولوژی پزشکی

رشته های کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی

زمان نحوه ثبت نام ارشد ازاد زیست فناوری پزشکی

زمان چگونگی ارشد ازاد زیست فناوری پزشکی

زمان چگونگی ثبت نام ارشد وزارت بهداشت زیست فناوری پزشکی

ظرفیت ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

منابع ارشد 96 زیست فناوری پزشکی

منابع ارشد ازاد زیست فناوری پزشکی

منابع ارشد بیوتکنولوژی وزارت علوم

منابع ارشد رشته های ارشد زیست فناوری پزشکی

منابع ارشد زیست فناوری پزشکی

منابع ارشد وزارت بهداشت زیست فناوری پزشکی

نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 زیست فناوری پزشکی

نحوه ثبت نام ارشد زیست فناوری پزشکی

نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی

چگونگی ثبت نام ازمون ارشد 96 زیست فناوری پزشکی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دارویی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه آزاد

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی