منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی, منابع ازمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی, منابع ازمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی,منابع ازمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی,منابع آزمون ارشد وزارت بهداشت,منابع کارشناسی ارشد علوم پزشکی,منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت,منابع آزمون دکتری علوم پزشکی,منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی,منابع آزمون دکتری علوم پایه, منابع آزمون دکترا علوم پزشکی,منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پایه,منابع آزمون دکتری وزرات بهداشت,منابع ازمون ارشد علوم پایه,
طبقه بندی موضوعی

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی مجازی:


با توجه به اهمیت رشته کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، ماهیت خاص رشته تحصیلی و با تکیه بر توانمندی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه، این رشته به شیوه مجازی برای اولین بار ارائه می شود. در ارائه این رشته به شیوه نیمه حضوری سعی شده تا ضمن حفظ کیفیت، امکان ادامه تحصیل برای افرادی که امکان تحصیل حضوری ندارند، فراهم آید. هم چنین امکان پوشش سبک های یادگیری متنوع و بهره گیری از سایر مزایای یادگیری الکترونیکی فراهم می شود.نحوه ارائه برنامه:این برنامه به شیوه نیمه حضوری و با استفاده از روش های مختلف تدریس با تاکید بر مشارکت فعال دانشجویان ارائه می شود. کلاس های حضوری در هر ترم، در دو بلوک اول و آخر ترم هرکدام به مدت حداکثر 4 روز طبق برنامه درسی رشته مشخص می شود ارائه خواهند شد. آزمون دروس نیز به شیوه حضوری برگزار می شود.


واحدهای درسی ارائه شده توسط گروه، در هر ترم به طور متوسط بین 10 تا 12 واحد می باشد. دانشجویان آموزش از دور موظفند در هر ترم تحصیلی حداقل 6 واحد درسی را با نظر و موافقت گروه آموزشی (با اولویت دروس پیش نیاز) از بین دروس ارائه شده اخذ نمایند.


سقف مدت مجاز تحصیل در این رشته 5 سال پیش بینی شده است.ضوابط و نحوه پذیرش دانشجو:


الف- شرایط عمومی:


داوطلبینی مجاز به شرکت در آزمون می باشند که ضمن برخورداری از توانایی جسمی و سلامت روان به تناسب رشته انتخابی، واجد شرایط عمومی تحصیل در جمهوری اسلامی ایران باشند.


تبصره 1: موارد معلولیت که با کار با کامپیوتر منافات داشته باشند مجاز به شرکت در آزمون نیستند.


 


ب- شرایط اختصاصی:


 


1- وضعیت تحصیلی:


1-1) دارندگان مدرک کارشناسی کلیه رشته ها مجاز به شرکت در آزمون هستند.


تبصره 1: دارندگان گواهی اتمام دوره و مدارک معادل مجاز به شرکت در این آزمون نمی باشند.


تبصره 2: در صورتی که در هر مرحله از روند برگزاری آزمون اعم از بررسی مدارک، اعلام نتایج و تحصیل، عدم صحت مدارک ارائه شده توسط داوطلب مشخص شود، از ادامه تحصیل وی جلوگیری خواهد شد.


2-1) دانشجویان ترم آخر تنها در صورتی که حداکثر تا زمان ثبت نام آزمون، فارغ التحصیل شوند مجاز به شرکت در آزمون خواهند بود.2- وضعیت وظیفه عمومی:


1-2) تحصیل همزمان در رشته های مجازی دانشگاه با دوره خدمت وظیفه عمومی منافاتی ندارد.


تبصره 1: مسؤولیت حضور در بخش های حضوری پیش بینی شده در برنامه و آزمون های پایان ترم در رشته مربوطه بر عهده خود داوطلبان بوده و دانشگاه در این رابطه مسؤولیتی ندارد.


2-2) قبولی و تحصیل در رشته های فوق الذکر باعث معافیت از وظیفه عمومی پذیرفته شدگان مرد نخواهد شد.


 


3- قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان:


1-3) تحصیل همزمان در رشته های مجازی دانشگاه با گذراندن دوره خدمت پزشکان و پیراپزشکان منافاتی ندارد. 

تبصره 1: مسؤولیت حضور در بخش های حضوری پیش بینی شده در برنامه و آزمون های پایان ترم در رشته مربوطه بر عهده خود داوطلبان بوده و دانشگاه در این رابطه مسؤولیتی ندارد.


2-3) قبولی و تحصیل در رشته های فوق الذکر باعث معافیت از گذراندن دوره خدمت پزشکان و پیراپزشکان نخواهد شد.4- همزمانی تحصیل در رشته های مجازی با سایر رشته ها:


1-4) ممنوعیتی برای تحصیل همزمان در رشته های مجازی دانشگاه با سایر رشته های حضوری و غیرحضوری وجود ندارد.


تذکر: داوطلبان نمی توانند در یک رشته تحصیلی به صورت همزمان در هر دو نوع سیستم آموزشی (حضوری و غیر حضوری) مشغول به تحصیل شوند.


تبصره 1: مسؤولیت حضور در بخش های حضوری پیش بینی شده در برنامه و آزمون های پایان ترم در رشته مربوطه بر عهده خود داوطلبان بوده و دانشگاه در این رابطه مسؤولیتی ندارد.


تبصره 2: هر گونه انتقال و یا جابجایی محل تحصیل در رشته ها از سیستم آموزش حضوری به غیرحضوری و برعکس ممنوع است.


5- همزمانی تحصیل در رشته های مجازی با اشتغال:


 


1-5) ممنوعیتی برای تحصیل همزمان در رشته های مجازی دانشگاه با اشتغال دانشجویان وجود ندارد.


تبصره 1: مسؤولیت حضور در بخش های حضوری پیش بینی شده در برنامه و آزمون های پایان ترم در رشته مربوطه بر عهده خود داوطلبان بوده و دانشگاه در این رابطه مسؤولیتی ندارد.


 


6- تعهدات:


پذیرفته شدگان تعهد خدمتی به دانشگاه علوم پزشکی تهران نخواهند داشت.7- نحوه پذیرش:


1-7) آزمون ورودی حضوری و به صورت غیرمتمرکز توسط آموزش دانشگاه برگزار می شود.


2-7) آزمون به صورت دو مرحله ای برگزار می شود:


الف) آزمون مرحله اول کتبی و بصورت تستی چهار گزینه ای برگزار می شود. در این مرحله 2 برابر ظرفیت رشته پذیرش می شوند.


ب) آزمون مرحله دوم شامل مصاحبه شفاهی است. عدم حضور داوطلبان در مرحله دوم آزمون انصراف محسوب شده و انجام مصاحبه مجدد امکان پذیر نخواهد بود.


کسب حداقل نمره تعیین شده در هر یک از دو مرحله آزمون الزامی است. نمره نهایی آزمون شامل 55% امتیاز مرحله اول و 45% امتیاز مرحله دوم خواهد بود.


3-7) داوطلبان لازم است توانایی و مهارت کار با کامپیوتر در حد مهارت های اول (مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات)، دوم (آشنایی با سیستم عامل) و هفتم (اطلاعات و ارتباطات) ICDL را داشته باشند.


تبصره 1: داوطلبانی که در مرحله آزمون کتبی پذیرفته می شوند، باید در آزمون توانایی و مهارت کار با کامپیوتر در حد سه مهارت فوق همزمان با مرحله دوم شرکت نمایند. ملاک قبولی در این آزمون کسب حدنصاب لازم است. 

تبصره 2: نمره آزمون کامپیوتر در تعیین نمره نهایی داوطلبان منظور نمی شود و برای ورود به دوره کسب حداقل نمره این آزمون شرط ورود است.


منابع آزمون کارشناسی ارشد اطلاع رسانی و کتابداری پزشکیارشد وزارت بهداشت کتابداری پزشکی 96,منابع ارشد رشته های ارشد کتابداری پزشکی , رشته های کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی , منابع ارشد ازاد کتابداری پزشکی , منابع ارشد وزارت بهداشت کتابداری پزشکی , منابع ارشد کتابداری پزشکی , منابع ارشد 96 کتابداری پزشکی ,ثبت نام ارشد کتابداری پزشکی ,ثبت نام ارشد ازاد کتابداری پزشکی , ثبت نام ارشد وزارت بهداشت کتابداری پزشکی , تاریخ ثبت نام ارشد کتابداری پزشکی ,تاریخ ثبت نام کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی , نحوه ثبت نام ارشد کتابداری پزشکی , نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی , تاریخ زمان ثبت نام ارشد ازاد کتابداری پزشکی , تاریخ زمان ارشد وزارت بهداشت کتابداری پزشکی , زمان نحوه ثبت نام ارشد ازاد کتابداری پزشکی , زمان چگونگی ارشد ازاد کتابداری پزشکی , تاریخ نحوه ثبت نام ارشد 96 ازاد کتابداری پزشکی , تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 کتابداری پزشکی , چگونگی ثبت نام ازمون ارشد 96 کتابداری پزشکی , نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 کتابداری پزشکی , ثبت نام ارشد وزارت بهداشت کتابداری پزشکی , تاریخ ثبت نام ارشد وزارت بهداشت کتابداری پزشکی , تاریخ زمان نحوه ثبت نام ارشد وزارت بهداشت کتابداری پزشکی , زمان چگونگی ثبت نام ارشد وزارت بهداشت کتابداری پزشکی , ارشد وزارت بهداشت96 کتابداری پزشکی , 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۷/۱۸
منابع آزمون علوم پزشکی منابع آزمون وزارت بهداشت

ارشد وزارت بهداشت 96 کتابداری پزشکی

ارشد وزارت بهداشت کتابداری پزشکی 96

ارشد وزارت بهداشت96 کتابداری پزشکی

بازار کار رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

تاریخ ثبت نام ارشد وزارت بهداشت کتابداری پزشکی

تاریخ ثبت نام ارشد کتابداری پزشکی

تاریخ ثبت نام کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی

تاریخ زمان ارشد وزارت بهداشت کتابداری پزشکی

تاریخ زمان ثبت نام ارشد ازاد کتابداری پزشکی

تاریخ زمان نحوه ثبت نام ارشد وزارت بهداشت کتابداری پزشکی

تاریخ نحوه ثبت نام ارشد 96 ازاد کتابداری پزشکی

تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 کتابداری پزشکی

ثبت نام ارشد ازاد کتابداری پزشکی

ثبت نام ارشد وزارت بهداشت کتابداری پزشکی

ثبت نام ارشد کتابداری پزشکی

خلاصه مباحث کتابداری

رشته های کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی

زمان نحوه ثبت نام ارشد ازاد کتابداری پزشکی

زمان چگونگی ارشد ازاد کتابداری پزشکی

زمان چگونگی ثبت نام ارشد وزارت بهداشت کتابداری پزشکی

ضرایب دروس کارشناسی ارشد کتابداری

منابع ارشد 96 کتابداری پزشکی

منابع ارشد ازاد کتابداری پزشکی

منابع ارشد رشته های ارشد کتابداری پزشکی

منابع ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی 96

منابع ارشد علم اطلاعات ودانش شناسی

منابع ارشد وزارت بهداشت کتابداری پزشکی

منابع ارشد کتابداری 96

منابع ارشد کتابداری پزشکی

منابع ارشد کتابداری پزشکی 96

نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 کتابداری پزشکی

نحوه ثبت نام ارشد کتابداری پزشکی

نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی

چگونگی ثبت نام ازمون ارشد 96 کتابداری پزشکی

کتابداری پزشکی چیست

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی